Добре дошли приятели
close

След замяната на източниците на светлина хотел Scandic Palace очаква намаление на консумацията на електроенергия с около 500000 кВч, съответстващо на 62% икономия в сравнение с предходни години. Животът на светодиодните продукти, около 45 000 часа, не само ще намали експлоатационните разходи, но и времето за подмяна на източниците на светлина. В допълнение ще има икономия от разходи за климатизация, които все още не са изчислени.

Източник: Philips Lighting Bulgaria

kovas - logo