Гостоприемна атмосфера
close

и събуждащи апетита витрини

Инсталираните светлинни решения създават приятна и отпускаща атмосфера, гарантират изкушаващо свеж вид на продуктите и спомагат за ориентация и насочване на купувача. По този начин те създават у клиента приятни усещания по време на пазаруване. Заедно с подобреното качество на светлината, концепцията за осветлението се отразява и върху друга предпоставка за успешната търговия - ефективността на работата. Модулът Affinium LED например е с много ниска консумация на енергия: и тъй като светодиодите почти не излъчват топлина за охлаждане е необходима по-малко енергия. Годишната консумация на енергия в секцията за дълбоко замразени храни е намалена с близо 15 000 кВч, което се равнява на около 6 тона CO2.

Източник: Philips Lighting Bulgaria

kovas - logo