Поразяващи икономии
close

Westin Palace, Мадрид, Испания

Първоначалният проект спестява 741 804 кВч годишно или 7,9% от общата консумация.
Това представлява икономия на електричество от 67 000 евро. Представлява също и впечатляващите 318 975 кг годишно намаляване на емисии на СО2 или еквивалента на 15 949 дървета.

Източник: Philips Lighting Bulgaria

kovas - logo