Външно осветление

Неповторимо съчетание на техника и изкуство

Design with light Външния вид на всички обекти, които ни заобикалят зависи от начина, по който са осветени. През последните десетилетия се утвърждават нови тенденции във външното осветление, променят се представите за неговото предназначение и се разширява неговата роля и сфера на действие. Благодарение на електрическото осветление в тъмните части на денонощието вече няма ограничение в интензивния нощен живот. За някой хора работният ден е в тъмните часове на денонощието. Вечерното време е предпочитано време за най-различни дейности: извън-служебни контакти, забавления, активен отдих, делови и приятелски срещи, културни и спортни прояви. Идеите за създаване на нов, по-красив и приятен нощен облик на съвременния град постепенно намират отклик сред светлинни дизайнери, архитекти, художници и инженери.

Архитектурно осветление

Outdoor Facade Lighting Разкрива забележителни архитектурни обекти, исторически и обществени сгради. Това е ''артистичното'' лице на външното градско осветление. С използване на разнообразие от източници на светлина с различен цвят на светлината нощната светлинна панорама се отличава със своята богата цветова палитра. Архитектурното осветление на една сграда успешно изпълнява и рекламна роля като естетическия вид привлича вниманието.
Обекти на архитектурното осветление са различни държавни и обществени сгради, театри, банки, фирмени представителства, учебни заведения, а начините на осветяване могат да са различни: прожекторно, контурно, цветно, динамично.

Художествено осветление и ефекти

Lighting Effects
Парковете и градините са място за отдих и разходки, срещи и развлечения. Като част от оформлението осветлението трябва да създава естетически приятна атмосфера. Осветяването на скулптури, водни съоръжения, паркове и градини обогатява нощния облик. Създават се красиви картини с използване на отразената повърхност, като това е едновременно  ефектно и безопасно.
 Видът на осветлението трябва да се определя от тяхното предназначение и характер. Светлотехническият проект трябва да осигури не само условия за добро ориентиране, но също така и да създаде една необикновена нощна картина, привлекателно място на светлинни и цветови ефекти сред цветя, дървета и храсти.

Рекламно-информационно осветление

За бизнеса няма граници. Рекламни билбордове, информационни табла, светещи надписи ''завладяват''градското и увеличват своето участие в неговото светлинно излъчване. Визуалната реклама е най-ефективното и масово рекламно средство. Рекламите са навсякъде - по фасадите и покривите на сградите, по стълбовете за улично осветление, на специални конструкции. Неправилното художествено осветяване и техническото реализиране обаче рискува да загрози архитектурата на сградата и да се яви само излишен разход.

Улично осветление

Urban Lighting Към най-мащабното осветление се поставят важни изискавния за създаване на комфортна околна среда. Изисквания за енергоефективност. Безопасно движение, разнообразна и естетическа градска среда. Светлинното цветово нюансиране на улици с различно функционално предназначение е възможност за оформяне на по-колоритен нощен пейзаж. Архитектурни улични осветители. Естетическото оформление на централни и търговски улици и пешеходни зони може да се постигне с осветители с интересни и декоративни форми.

kovas - logo