Услуги

Нашето портфолио от продукти и услуги е предназначено да отговори на желанията и нуждите и на най-взискателните клиенти. В комбинация с познаването и прозрението за пазара ние ще Ви предоставим цялата необходима информация, като Ви предложим най-доброто!

Kovas Services Lamps

Диструбуция на електрически лампи, апаратура и осветителна техника

Създаване и поддържане на регал с лампи за търговски обекти

Serices Kovas projects

Проектиране на осветителни системи

Модернизиране и реновиране на осветлението

Serices Kovas savings

Изчисляване на икономии при преминаване към енергоспестяващо осветление

Serices Kovas support

Гаранционно обслужване на осветителни системи


 

 

Техническо обслужване на вътрешни осветителни инсталации и уредби

 

 

 

 

Ние сме винаги на разположение за вашите въпроси свързани с осветлението. Очакваме Ви.

 

kovas - logo